Algemene eisen. 4

Witte band plus 1e gele slip. 5

Witte band plus 2e gele slip. 6

Gele band (8ste Geup) 7

Gele band plus groene slip (7de Geup) 7

Groene band (6de Geup) 9

Groene band plus blauwe slip (5de Geup) 10

Blauwe band. 11

Blauwe band plus rode slip (3de Geup) 12

Rode band (2de Geup) 13

Rode band plus 1e zwarte slip (1ste Geup) 14

Rode band plus 2e zwarte slip (1ste Geup) 15

Inleiding

Beste Taekwondo-ka,

Dit is het examenreglement van Martial Arts Rotterdam. Op de volgende pagina’s is per band aangegeven wat de eisen zijn voor de betreffende band.

Martial Arts Rotterdam wenst alle kandidaten veel succes bij (het voorbereiden van) het examen.

Algemene eisen

Toelating tot het examen

Om te worden toegelaten tot het examen moet de examenkandidaat voldoen aan:

 1. De kandidaat moet minimaal drie maanden lid zijn van de club.
 2. De kandidaat mag geen contributieachterstand hebben bij de club.
 3. De kandidaat moet het examenformulier en het examengeld tijdig te hebben ingeleverd bij de daarvoor genoemde persoon(en).
 4. Een kandidaat dient minimaal tachtig procent van de lessen van de periode voor het examen te hebben gevolgd. Lessen waarbij het lid afwezig is, dienen vooraf gemeld te worden. Hiervoor kijken wij naar de presentielijsten.
 5. De trainer bepaalt of de leerling wel/niet examen mag doen.

Herkansingen tijdens het examen

Taeguks

 1. Een kandidaat die tijdens het examen een stijlvorm fout of niet volledig uitvoert, krijgt de kans om deze zonder puntenaftrek opnieuw uit te voeren.
 2. Een kandidaat die tijdens het overlopen van een stijlvorm wederom de stijlvorm fout of niet volledig uitvoert krijgt een laatste kans om deze over te lopen.
 3. Indien de kandidaat voor een derde maal zijn stijlvorm niet volledig uitvoert, krijgt de kandidaat automatisch een onvoldoende voor dit onderdeel.

Breektesten

 1. Een kandidaat die tijdens het examen een breektest niet volledig uitvoert, krijgt twee keer de kans om zonder puntenaftrek opnieuw uit te voeren.
 2. De breektest-voettechniek dient altijd met balnal, apchook dan wel dwitchook en NIET MET baldeung (wreef) uitgevoerd te worden.

Herexamen

Bij het herexamen hoeven alleen de onderdelen worden overgedaan waar het cijfer lager dan een voldoende was, tenzij de examencommissie anders beslist. Het herexamen is alleen mogelijk voor maximaal 1 jaar na het examen.

Indien 1 onderdeel onvoldoende is (alleen theorie of breektest), dan kan een herexamen buiten de reguliere bandexamens gepland worden. Dit geldt niet voor taeguks. Bij meerdere onvoldoendes, wordt het herexamen tijdens een volgende reguliere examen gehouden.

Recht op herexamen

 1. De deelnemer hoort van de examencommissie welke onderdelen herkanst moeten worden en op welke manier.
 2. Examenkandidaten hebben recht op 1 herexamen. Hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig, afhankelijk van de uitslag van hun voorgaand examen. Hierna dient de aanvraagprocedure herhaald te worden indien men weer examen wil afleggen.
 3. In principe wordt de kandidaat ingeschreven voor de eerstvolgende herexamengelegenheid. De kandidaat moet zelf schriftelijk uitstel vragen indien hij/zij dit wenst.
 4. De kandidaat heeft het recht om zijn/of haar herexamen zonder opgaaf van reden tot maximaal een jaar na het examen uit te stellen. Hierna verliest de kandidaat zijn recht op het herexamen.
 5. Indien een kandidaat zonder afmelding niet komt opdagen voor een herexamen, verliest hij/zij automatisch het recht op herexamen.
 6. De examencommissie is bevoegd van dit laatste af te wijken bij een gegrond geachte reden van verhindering van de kandidaat.
 7. Herexamens kunnen/mogen niet eerder dan een maand na het voorgaande examen afgenomen worden.

Afleggen herexamen

 1. (a)  Bij het herexamen moeten alleen de onderdelen worden overgedaan waarvoor de kandidaat als eindwaardering een onvoldoende (O) heeft behaald.
 2. (b)  De beoordeling bij een herexamen is gelijk aan de beoordeling bij een regulier examen.

Etiquette
Tijdens het gehele examen dient de kandidaat de juiste Taekwondo etiquette in acht te nemen.

Theorie
Het theorie-examen vindt mondeling plaats tijdens het proefexamen of bandexamen zelf. Dit wordt vooraf gecommuniceerd.

Witte band plus 1e gele slip

Praktijkexamen

Links en rechts trappen op het kussen en basistechnieken

Ap Chagi (4 stappen duidelijk laten zien)

Dollyeo Chagi (draaien op het standbeen en schoppen met wreef)

Taeguks (poomsae)

Eerste 6 stappen van Taeguk il Jang (1e taeguk)

Gyeo-Rugi (sparren)

Één minuut sparren (zonder elkaar aan te raken).

Theorie

Voor het mondelinge theorie-examen moet de kandidaat minimaal het volgende weten: 

Charyot                         =          In de houding staan

Gyeong-Rye                 =          Groeten

Junbi                            =          Klaar staan

Ap Chagi                      =          Voorwaartse trap

Witte band plus 2e gele slip

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen en stoten op het kussen en basistechnieken
 • Rechte stoten
 • Ap Chagi (Voorwaartse schoppen met bal van de voet)
 • Dollyeo Chagi (draaien op het standbeen en schoppen met wreef)
 1. Taeguk (poomsae)
 • 12 stappen Taeguk il Jang (1e poomsae)

3. Gyeo-Rugi (sparren)

 • Één minuut sparren (zonder elkaar aan te raken).

Theorie

Voor het mondelinge theorie-examen moet de kandidaat minimaal het volgende weten: 

Minimaal 3 clubregels kunnen benoemen (die benoemd staan in de gedragscode van MAR)

 • Groeten bij binnenkomst van de zaal en daarna de meesters.
 • Altijd korte nagels, zowel je handen als voeten.
 • Altijd schone kleding dragen bij het trainen.

Verder moet de kandidaat de volgende Koreaanse woorden kennen:

Dollyo Chagi                 =          Ronde trap

Si-jak                           =          Start (voor een stijloefening of sparren)

Ap Koobi                      =          Lange stand (leunen op voorste been)

Gele band (8ste Geup)

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen op het kussen en basistechnieken
 • Rechte stoten
 • Ap Chagi
 • Dollyeo Chagi
 • Naeryo chagi
 1. Taeguk (poomsae)
 • Uitvoeren van de volledige eerste stijlvorm (Taeguk Il-Jang)

3. Gyeo-Rugi (sparren)

 • Één minuut sparren. De kandidaat dient eigen armbeschermers, scheenbeschermers, handbeschermers en toque te hebben en te gebruiken bij het examen.

Theorie

Voor het theorie-examen moet de kandidaat alle voorgaande theorie kennen (van de vorige band), en:

 • Minimaal 4 clubregels kunnen benoemen (die benoemd staan in de gedragscode van MAR)

Verder moet de kandidaat de volgende Koreaanse woorden kennen:

Hoogo                         =          Borstbeschermer

Ap Seogi                      =          Loopstand

Area Makki                   =          Lage afweer

Momtong Makki           =          Midden afweer

Eogool Makki               =          Hoge afweer

Naeryo Chagi               =          Neerwaartse trap

Dwit Chagi                    =          Achterwaartse trap

Dobok                         =          Taekwondopak

Gele band plus groene slip (7de Geup)

Praktijkexamen:

 1. Links en rechts trappen op het kussen en basistechnieken
 • Ap Chagi, Dollyeo Chagi, Naeryo chagi, Twieo Ap Chagi.
 • Alle technieken in de Taeguks die de kandidaat uitvoert.
 1. Taeguks (poomsae)

Het uitvoeren van de verplichte stijlvormen:

 • Taeguk l-Jang (poomsae 1)
 • 10 stappen Taeguk Il-Jang (poomsae 2)

3. Gyeo-Rugi (sparren)

 • Anderhalve minuut sparren met volledige bescherming.

Theorie:

Voor het theorie-examen moet de kandidaat alle voorgaande theorie kennen (van de vorige banden), en:

 • Het benoemen van minimaal 6 regels binnen onze club (die benoemd staan in de gedragscode).

De Koreaanse woorden:

Dojang                         =          De zaal/ school

Momtong Jirugi          =          Stoot naar het midden

Hong                            =          Rood

Chong                          =          Blauw

En de Koreaanse telwoorden:

 1. Hana
 2. Tul
 3. Set
 4. Net
 5. Tasot
 6. Yosot
 7. Ilgop
 8. Yodol
 9. Ahop
 10. Yol

Groene band (6de Geup)

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen op het kussen en basistechnieken
 • Ap chagi, Dollyeo Chagi, Naeryo chagi, dwit chagi. Er kunnen combinaties van deze schoppen worden gevraagd.
 • Alle technieken in de Taeguks die de kandidaat uitvoert.
 1. Taeguk (poomsae)

    Het uitvoeren van de verplichte stijlvormen:

 • Taeguk l-Jang
 • Taeguk Il-Jang
 1. Gyeo-Rugi (sparren)
 • Anderhalve minuut sparren (met volledige eigen bescherming).

Theorie

Voor het theorie-examen moet de kandidaat alle voorgaande theorie kennen (van de vorige banden), en:

 • De belangrijkste wedstrijdregels van het sparren benoemen.

En de Koreaanse woorden:

Tiro Tora                                  =          Draaien

Kallyeo                                     =          Korte stop (tijdens het sparren)

Eogool                                    =          Alles boven de schouder (hals, nek en hoofd)

Momtong                                 =          Gedeelte vanaf schouder tot de navel

Area                                         =          Gedeelte benen navel

Ap                                           =          Voorwaarts

Dwit                                         =          Achterwaarts

Twieo                                       =          Alle gesprongen traptechnieken

                                                     

Groene band plus blauwe slip (5de Geup)

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen op het kussen en basistechnieken
 • Alle voorgaande basistechnieken. + Yop chagi
 • Alle technieken in de Taeguks die de kandidaat uitvoert.

2. Taeguks (poomsae)

 • Taeguk Il-Jang
 • Taeguk I-Jang.
 • 10 stappen Taeguk Sam jang

3. Gyeo-Rugi (sparren)

 • Anderhalve minuut sparren (met volledige bescherming)

4. Gye Pa. Breektest met 1 voettechniek naar keuze.

De techniek moet met het achterste been, vanuit een Dwit Koobi of apkoobi, gemaakt worden. Bij de breektest mag er twee keer uitgemeten worden, de derde poging zal de intentie moeten hebben om de planken daadwerkelijk te breken.

Theorie

Voor het theorie-examen moet de kandidaat alle voorgaande theorie kennen (van de vorige banden), en:

 • Alle technieken in de Taeguks die de kandidaat uitvoert.

De volgende Koreaanse worden:

Yop Chagi. = Zijwaartse schop

Mori                             =          Hoofd

Mok                             =          Hals, Nek

Pal                               =          Arm

Palkoop                       =          Elleboog

Joochoom Seogi          =          Paardrijderstand

Dwit Koobi                   =          Korte stand (leunend op achterste been)

Han sonnal Mok An Chigi           =         Slag met 1 meshand naar de nek, naar binnen gericht

Blauwe band (4e Geup)

Vanaf de blauwe band is de kandidaat verplicht om lid te worden van de Taekwondobond Nederland. De kandidaat dient namelijk minimaal 3 jaar lid te zijn van de Taekwondobond alvorens het dan-examen (voor de zwarte band) gedaan mag worden. Tijdens dit examen dient de kandidaat het TBN-paspoort te overhandigen.

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen op het kussen en basistechnieken
 • Alle voorgaande genoemde basistechnieken. + Momdolyo chagi

2. Taeguks (poomsae)

Het uitvoeren van de verplichte stijlvormen.

 • Taeguk Il-Jang
 • Taeguk I-Jang.
 • Taeguk sam jang
 • Keuze van de examencommissie 1ste of 2de

3. Ilbo Taeryon (steps)

 • 3 stuks 1 step sparring.
 1. Gyeo-Rugi (sparren)
 • Twee minuten sparren (met volledige bescherming).
 1. Gye Pa

Breektest met 1 voettechniek, en keuze uit:

 • Naeryo chagi (neerwaartse trap)
 • Apchook Dollyeo Chagi (rondwaartse trap met de bal van de voet)
 • Dwitchook Dwit Chagi (achterwaartse trap met de onderkant van de hiel)
 • Balnal Yeop Chagi (zijwaartse trap met de mesvoet)

De techniek moet met het achterste been vanuit een Dwit Koobi of apkoobi gemaakt worden. Bij de breektest mag er 2 keer uitgemeten worden, de 3de poging zal de intentie moeten hebben om de planken daadwerkelijk te breken.

Theorie-examen

Voor het theorie-examen moet de kandidaat het volgende kennen:

Oen                                          =          Links

Oreun                                       =          Rechts

Gyeong-go Hana           =          Halve strafpunt (bij het sparren)

Gam-jeon Hana             =          Hele strafpunt (bij het sparren)

Mom                            =          Lichaam

 • Alle voorgaande theorie en voorgaande Koreaanse benamingen
 • Alle technieken in de Taeguks van de kandidaat die voorkomen bij het examen: alle algemene benamingen, standen en traptechnieken op onze website onder het kopje ‘THEORIE’ en de geschiedenis van Taekwondo (kijk voor deze informatie op rotterdamtaekwondo.nl in het hoofdmenu) of zie samenvatting van de theorie in de bijlage van dit reglement.

Blauwe band plus rode slip (3de Geup)

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen op het kussen en Basistechnieken

2. Taeguks

Het uitvoeren van de verplichte stijlvormen.

 • Taeguk Sa jang
 • Keuze van de examencommissie 1ste of 3de

3. Ilbo Taeryon

6 steps

 1. Hosinsul

4 zelfverdedigingen naar eigen inzicht.

 1. Gyeo-Rugi.

Twee minuten sparren (met volledige bescherming)

 1. Gye Pa: Breektest met 1 voettechniek

Voettechniek. Keuze uit:

 • Apchook Dollyeo Chagi (rondwaartse trap met de bal van de voet)
 • Dwitchook Dwit Chagi (achterwaartse trap met de onderkant van de hiel)
 • Balnal Yeop Chagi (zijwaartse trap met de mesvoet)

De technieken moeten met het achterste been vanuit een Dwit Koobi of apkoobi gemaakt worden en in een vloeiende beweging achter elkaar worden uitgevoerd.

Theorie-examen

Voor het theorie-examen moet de kandidaat het volgende kennen:

 • Alle voorgaande theorie en voorgaande Koreaanse benamingen
 • Alle technieken in de Taeguks van de kandidaat tijdens het examen: alle algemene benamingen, standen en traptechnieken op onze website onder het kopje ‘THEORIE’ en de geschiedenis van Taekwondo (kijk voor deze informatie op rotterdamtaekwondo.nl in het hoofdmenu) of zie samenvatting van de theorie in de bijlage van dit reglement.

Rode band (2de Geup)

Praktijkexamen

 1. Links en rechts trappen op het kussen en Basistechnieken

Taeguks

Het uitvoeren van de verplichte stijlvormen.

 • Taeguk oh jang
 • Keuze van de examencommissie 1ste tm 4de
 1. Ilbo Taeryon
 • Twaalf 1 step sparring gevorderden*.
 1. Hosinsul
 • 8 zelfverdedigingen.
 1. Chagi
 • Één minuut op reactie op het kussen trappen.
 1. Gyeo-Rugi
 • Twee minuten sparren (volledige bescherming).
 1. Gye Pa: Breektest met 1 voettechniek.
 • Techniek is een keuze van de examencommissie.

Keuze is uit:

 • Apchook Dollyeo Chagi (rondwaartse trap met de bal van de voet)
 • Dwitchook Dwit Chagi (achterwaartse trap met de onderkant van de hiel)
 • Balnal Yeop Chagi (zijwaartse trap met de mesvoet)

Theorie-examen

Voor het theorie-examen moet de kandidaat het volgende kennen:

 • Alle technieken in de Taeguks van de kandidaat tijdens het examen: alle algemene benamingen, standen en traptechnieken op onze website onder het kopje ‘THEORIE’ en de geschiedenis van Taekwondo (kijk voor deze informatie op rotterdamtaekwondo.nl in het hoofdmenu) of zie samenvatting van de theorie in de bijlage van dit reglement.

Rode band plus 1e zwarte slip (1ste Geup)

Praktijkexamen

 1. Taeguks
 • Taeguk yuk jang
 • Eigen keus van de kandidaat 1de t/m 5de 
 • Keuze van de examencommissie 1ste t-m 5de
 1. Ilbo Taeryon
 • 12 stuks met gebruikmaking van onder andere gesprongen voet- of handtechnieken c.q. combinaties daarvan. Aanval begint vanuit een links voorwaartse lange stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse lange stand.
 1. Hosinsul
 • 12 zelfverdedigingstechnieken tegen vasthouden, beetpakken en klemmen

   uitgevoerd met de eigen partner die als aanvaller fungeert.

 1. Chagi
 • 1 minuut (op reactie) op het kussen trappen.
 1. Gyeo-Rugi

2 minuten sparren volgens het wedstrijdreglement (met volledige bescherming). Er dient gespard te worden met meerdere, in Taekwondo voorkomende technieken.

 1. Gye Pa.

Twee stuks uit de A-categorie, 1 naar eigen inzicht (waarvan minstens één voet techniek) en één op aanwijzing van examencommissie. De kandidaat geeft bij de examencommissie aan welke techniek hij / zij gaat uitvoeren. De examencommissie vult dit aan met een verplichte techniek. De examencommissie heeft de keuze uit de volgende technieken.

 – Yop-chagi.

 – Dollyo-chagi.

 – Dwit-chagi.

De kandidaat voert eerst de door de examencommissie aangewezen verplichte techniek uit, met het achterste been vanuit een dwit-koobi seogi of ap-koobi seogi stand, gevolgd door de twee eigen gekozen technieken.

Theorie-examen

Alle Koreaanse benamingen die de kandidaat ook voor het zwarte band examen moet kennen: zie het boekje kort Koreaans.

Rode band plus 2e zwarte slip (1ste Geup)

Praktijkexamen

 1. Taeguks

Het uitvoeren van de verplichte stijlvormen.

 • Taeguk chil Jang en Pal Jang
 • Eigen keus van de kandidaat 1de t/m 7de 
 • Keuze van de examencommissie 1ste t/m 7de
 1. Ilbo Taeryon
 • 15 stuks met gebruikmaking van onder andere gesprongen voet- of handtechnieken c.q. combinaties daarvan. Aanval begint vanuit een links voorwaartse lange stand met een rechtse vuiststoot komende in een rechts voorwaartse lange stand.
 1. Hosinsul
 • 12 zelfverdedigingstechnieken tegen vasthouden, beetpakken en klemmen

   uitgevoerd met de eigen partner die als aanvaller fungeert.

 1. Chagi
 • 1 minuut (op reactie) op het kussen trappen.
 1. Gyeo-Rugi

2 minuten sparren volgens het wedstrijdreglement (met volledige bescherming). Er dient gespard te worden met meerdere, in de Taekwondo voorkomende technieken.

 1. Gye Pa.

Drie stuks uit de A-categorie, twee naar eigen inzicht (waarvan minstens één voet techniek) en één op aanwijzing van examencommissie. De kandidaat geeft bij de examencommissie aan welke twee technieken hij / zij gaat uitvoeren. De examencommissie vult dit aan met een verplichte techniek. De examencommissie

heeft de keuze uit de volgende technieken.

 – Yop-chagi.

 – Dollyo-chagi.

 – Dwit-chagi.

De kandidaat voert eerst de door de examencommissie aangewezen verplichte techniek uit, met het achterste been vanuit een dwit-koobi seogi of ap-koobi seogi stand, gevolgd door de twee eigen gekozen technieken.

Theorie-examen

Alle Koreaanse benamingen die de kandidaat ook voor het zwarte band examen moet kennen: zie het boekje kort Koreaans.

Op wat wordt er gelet tijdens het examen?
Beoordelingscriteria

Hoe hoger de graduatie hoe strenger deze criteria worden beoordeeld.

 1. Taeguk
   vorm conform eis

 standen

 traptechnieken

 handtechnieken

 juiste ademhaling

 juiste houding; balans

 beginpunt = eindpunt

 kijkrichting

 kracht; spierspanning

 dynamiek / elan / ritmiek

 1. Ilbo Taeryon

 conform exameneis

 afstand

 timing / reactie

 kracht

 realiteitszin

 uitvoering technieken

 1. Hosinsul

 conform exameneis

 realiteitsgehalte

 proportionaliteit in de counter

 kandidaat verwondt zichzelf niet

 afronden met taekwondotechniek

 1. Gyeo-Rugi

 conform exameneis

 conform wedstrijdreglement

 realiteitsgehalte

 traptechnieken

 inzicht

 grip op de partij / scoren

 variatie in technieken en links / rechts

 conditie

 1. Gye Pa

 conform exameneis  

 materiaal gebroken

 beheersing techniek / balans

 moeilijkheidsgraad techniek