Dagblad Trouw: Meer sociale cohesie in wijken

Farid Darkaoui is een expert in winkelgebiedmanagement bij bureau Zaken Expert. Als winkelgebiedmanager in onder meer Rotterdam heeft Darkaoui deskundigheid en ervaring met aspecten die privacy én veiligheid raken.

“Ons werk bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van visies voor winkelgebieden. Dan hebben we het over het beheersen van branchering, aanpak van leegstand en het verbeteren van veiligheid, uitstraling en imago. Ook doen wij aan het verhogen van de organisatiegraad van ondernemers, organiseren evenementen en coachen en adviseren ondernemers. Wij zijn als het ware een spin in het web van ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren, overheid en andere partijen”.

„Een winkelgebied dat het publiek een onveilig gevoel geeft, bevordert de leegstand. Je ziet de omzet dalen en trekt veelal zwakke ondernemers aan uit vaak dezelfde branche. Veiligheid is een randvoorwaarde voor goed ondernemen. Cameratoezicht heeft hierbij voor- en nadelen. Zelf ben ik voorstander van het gebruik ervan in winkelgebieden die, ongeacht de oorzaak, wat achteruit zijn gegaan en waar sprake is van een veiligheidsproblematiek. De positieve effecten ervan, zoals het verminderen van de criminaliteit en daarmee het verbeteren van de veiligheid, zijn aantoonbaar”.

„Criminelen houden rekening met de camera’s. Zo heeft alleen al de aanwezigheid van die camera’s effect, zowel op bezoekers van de winkelgebieden die zich veiliger gaan voelen, als op criminelen, die dus weg blijven. Ook op hangjongeren, die volgens sommigen overlast veroorzaken, hebben de camera’s effect.

“Voor woonwijken ben ik terughoudend met het hangen van camera’s. Daar heb je gauw te maken met het zogenaamde “waterbedeffect”. Dat komt erop neer dat, zodra je met dat toezicht begint, de criminaliteit of overlast zich naar een ander stukje gebied verplaatst.” Je moet Nederland niet volhangen met camera’s, maar er zijn plekken waar dat toezicht goed werkt. In winkelgebieden, maar ook in voetbalstadions. Ik kan mij meer plekken voorstellen, bijvoorbeeld daar waar veel wordt gedeald of prostitutie plaatsvindt”.

„Met alleen camera’s los je het probleem niet op. Ook de subjectieve onveiligheid, het gevoel van de mensen, moet je aanpakken. Dat kan door meer zichtbaar blauw op straat en het snel reageren op klachten en aangiftes. Burgers moeten natuurlijk niet het gevoel hebben dat zij overal worden achtervolgd door camera’s. Op het moment dat je die ophangt, is het, subjectieve, gevoel al gauw: „Daar moet iets aan de hand zijn”.

„meer sociale cohesie, zou goed zijn. Dat de buren elkaar kennen, meer betrokkenheid met de eigen wijk, de eigen straat, het eigen winkelgebied. Daar zou de overheid meer op moeten inzetten. Niet ver van waar ik woon, zit altijd een ouder echtpaar van achter het raam naar buiten te kijken. Dat heeft best effect voor de veiligheid in de straat waar zij wonen”.

Geef een reactie