Heb ik met een automatische incasso nog wel controle over mijn bankrekening?

Jazeker. Allereerst zijn bij benadering de data waarop de incasso plaatsvindt bekend. Dat is begin September en Februari. Bovendien kunt u binnen dertig dagen nadat wij het geld geïncasseerd hebben dit terug laten storten, mits u een gegronde reden heeft.

Wanneer stopt de automatische incasso?
De automatische afschrijving stopt automatisch op het moment dat u het lidmaatschap schriftelijk beëindigd d.m.v. een uitschrijfformulier. Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden voor 31 januari en 30 juni, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken. Indien er geen opzegging plaatsvindt of indien de opzegtermijn niet in acht genomen wordt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. In beide gevallen zal de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven worden. M.a.w. pas als u het uitschrijfformulier heeft ingevuld voor 31 december of 31 mei.

Ik betaal nu voor 1x in de week trainen, kan ik 2x/3x per week gaan trainen?
Het beste kunt u dan beginnen met 2x per week trainen bij het begin van de betalingsperiode, dwz februari of september. Echter, wilt u eerder starten, dan is dit ook mogelijk ook als de leraar hiervoor toestemming geeft. Het verschil wat u erbij moet betalen, betaalt u dan contant.

Ik betaal nu voor 2x in de week trainen, kan ik 1x per week gaan trainen?
Het beste kunt u dan beginnen met 1x per week trainen bij het begin van de betalingsperiode, dwz februari of september. Het is echter niet mogelijk om tijdens de betalingsperiode minder te trainer, omdat geld niet gerestitueerd wordt.

Wanneer wordt het afgeschreven?
De contributie wordt tweemaal per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven, te weten begin september (voor de periode september t/m januari) en begin februari ( voor de periode februari t/m Juni).
Echter deze eerste keer (seizoen 2007/2008) zal het geld afgeschreven worden omstreeks 14 November.

In hoeveel termijnen moet betaald worden?
2x per jaar, te weten begin september (voor de periode september t/m januari) en begin februari ( voor de periode februari t/m Juni).

Welke zie ik op mijn afschriften?
Giro 3959231, Stichting Martial Arts Rotterdam.

Ik wil wel betalen maar niet via een automatische incasso, kan dit?
Wij hopen dat u begrijpt wat onze beweegredenen zijn geweest om tot automatische incasso over te gaan. Het is dan ook vooralsnog niet mogelijk om op een andere manier te betalen. Enige uitzondering is:
– Mensen met een laag inkomen, die hun contributie betalen via diverse gemeentelijke instellingen. Voorwaarde is echter wel dat de factuur, vooruit, voor een heel jaar in september betaald wordt (cq aan het begin van het seizoen).

Heeft u een andere vraag?
Wij hopen hierbij eventuele vragen betreffende onduidelijkheid over de Machtiging Automatische Incasso bij u te hebben weggenomen. Mocht u toch nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met ons, bij voorkeur per mail: info@martialartsrotterdam.nl.